top of page
Huisartsen

Huisartsen

Mediche diensen

Medische diensten

Tijdens uw consultatie kan u bij uw arts terecht voor:

 • Medisch onderzoek 

 • Advies bij al uw gezondheidszorgen

 • Medicatievoorschrift

 • Begeleiding zwangerschap en borstvoeding

 • Anticonceptie

 • Vaccinatie

 • Uitstrijkje en borstonderzoek

 • Bespreking van labo, preventieve vragenlijst of andere medische resultaten

 • Behandeling van wratjes

 • Kleine hechtingen

 • Samenwerking met vroedvrouw, zorgkundige, diëtist, kinesist

 • Hulp bij administratie voor bepaalde attesten (invaliditeit, verzekering, …)

 • Ondersteuning in de laatste levensfase

Voorscriften, attesten en formulieren
stethoscoop

Medicatievoorschriften
Attesten
en Formulieren

Medicatievoorschriften worden steeds tijdens de raadpleging aangemaakt. Kijk thuis, vóór uw raadpleging uw medicatievoorraad na. Uw arts voorziet voorschriften voor een bepaalde periode waarna hij of zij u wil terug zien voor controle. Zijn uw (chronische) medicatievoorschriften op dan maakt u een afspraak bij uw arts.

 

Telefonische vragen naar voorschriften worden geweigerd door de artsen. 

 

Formulieren en attesten invullen vraagt doorgaans tijd en bijkomende informatie. Wij vragen u dan ook om hiervoor steeds een consultatie in te plannen. Attesten met terugwerkende kracht of die niet stroken met de waarheid kunnen niet opgemaakt worden.

 

Documenten die uw arts beloofd heeft, kan u komen ophalen op maandagvoormiddag en dinsdagvoormiddag tussen 9u en 12, van woensdag tot vrijdag tussen 9u en 12u en 13u en 16u.

Huisbezoeken

Huisbezoeken

Huisbezoeken zijn voorbehouden aan patiënten die zich om gezondheidsredenen echt niet kunnen verplaatsen. In ons huisartsenkabinet hebben wij meer en betere mogelijkheden om u te onderzoeken en behandelen dan thuis. 

 

Wenst u om medische redenen toch een huisbezoek aan te vragen, contacteert u ons dan vóór 10u. De huisartsen doen enkel huisbezoeken in het grondgebied Hofstade/Gijzegem.

GMD
Stapel dossiers

Globaal
Medisch
Dossier (GMD)

Uw huisarts staat in voor het bijhouden en coördineren van uw GMD. In uw Globaal Medisch Dossier worden al uw medische gegevens verzameld. Dit draagt bij tot een verhoogde kwaliteit van de zorg voor uw gezondheid.

Als u een GMD in onze praktijk heeft, krijgt u 30% meer terugbetaald van het ziekenfonds voor de consultatie bij uw huisarts.

 

Het globaal medisch dossier wordt eenmalig afgesloten en daarna automatisch jaarlijks vernieuwd.

Wilt u zelf uw medische gegevens consulteren, dan kan u terecht op onderstaande websites:

Raadplegingen
Medisch consult

Afspraken bij raadplegingen

 • Neem steeds uw elektronische identiteitskaart mee naar de consultatie.

 • Boek twee afspraken als u met twee personen wil komen. Als er geen opeenvolgende momenten meer vrij zijn, contacteert u de praktijkassistente zodat andere mogelijkheden bekijken.

 • Vermeld bij voorkeur de reden van consultatie (zeker indien het gaat om pre-operatieve onderzoeken, uitstrijkje, verzekeringsonderzoek, gesprek). Dit om voldoende tijd te kunnen voorzien.

 • Tijdens 1 consultatie wordt 1 probleem of vraag grondig onderzocht. Hebt u een complexere of meerdere vragen dan kan u mogelijks verzocht worden om terug te komen voor verdere uitwerking.

 • U bent vrij om uw arts te kiezen. Is de arts van uw voorkeur niet beschikbaar, dan kan u eventueel bij een collega terecht. Een gemeenschappelijk patiëntendossier zorgt ervoor dat elke arts binnen de praktijk u desgewenst verder kan helpen.

 • Kan u toch niet aanwezig zijn op de geplande afspraak, verwittigt u ons tijdig. Zo kan een andere patiënt geholpen worden op het voorziene tijdstip. Meermaals laattijdig of nalaten van annuleren van de afspraak getuigt van geen respect tegenover de andere patiënten en uw arts.

Opleidingspraktijk

Als praktijk willen wij laagdrempelige, kwaliteitsvolle huisartsgeneeskunde aanbieden.  

Goede zorg vraagt tijd, tijd om te luisteren, tijd om bij te scholen.

We kiezen er dan ook bewust voor om een HAIO (HuisArts In Opleiding) mee op te leiden. Een HAIO is een arts die zich na 6 jaar universitaire opleiding verder specialiseert als huisarts. Dankzij de HAIO zijn we beter te bereiken voor al onze patiënten. 

De HAIO is een volwaardige medewerker van het artsenteam die zelfstandig consulteert. Er is dagelijks en wekelijks overleg zodat alle artsen op de hoogte blijven van uw gezondheid.

Training voor medische professionals
Verpleegkundige diensten

Verpleegkundigen

De artsen vragen u om een telefonische afspraak te maken bij onze verpleegkundige Gil in het kader van onderstaande zorgvragen. De artsen zijn beschikbaar in de praktijk.  

Voor bespreking van de onderzoeken wordt vervolgens een afspraak ingepland met uw huisarts.  Telefonische bespreking van labo’s zijn niet meer mogelijk.

Dit laat de artsen toe om élke patiënt optimale zorg te kunnen blijven bieden.

Verpleegkundige diensten

U kan bij de verpleegkundige op afspraak terecht voor:

 • Basisvaccinaties, reisvaccinatie en griepvaccin

 • Chronische bloedafname of bloedafname mét aanvraagformulier

 • Longtesten (spirometrie)

 • Wondcontrole

 • Verwijderen van hechtingen (draadjes of nietjes)

 • Verwijderen voor oorproppen

 • Hartfilmpje EKG, cardiogram

 • Geheugentesten

 • Bijkomende informatie over medicatie, inclusief demonstratie en oefenen met inhalatoren.

 • Behandeling van wratten

 • Preventieve vragenlijst

 • Voorafgaande zorgplanning

 • Aderlating

 • Toedienen van medicatie via infuus

 • Injectie van onderhoudsmedicatie (prikpil, astma, oncologische behandelingen)

bottom of page